| 

O katalogu znanja

Dobrodošli v Katalogu znanja, brezplaÄŤnem spletnem katalogu R&D institucij, podornih institucij za pospeševanje podjetništva, raziskav in razvoja, ter raziskovalno–razvojnih podjetij v Sloveniji in na Hrvaškem.
 
Katalog znanja je spletno mesto, katerega namen je promocija znanosti, inovacij in visokotehnoloških znanj, ki se razvijajo v okviru inštitutov na univerzah obravnavanega obmoÄŤja ter v okviru privatnih inštitutov in razvojno raziskovalnih enot znotraj podjetij.
 
Celotni katalog znanja bo zasnovana tako, da bo poleg osnovnih podatkov v obliki besedila vsebovala tudi veÄŤpredstavnostna video gradiva, saj bo platforma privlaÄŤnejša za uporabnika. Na ta naÄŤin bo imela tudi promocijsko in didaktiÄŤno vrednost, saj jo bodo lahko uporabljali tudi uÄŤitelji in promotorji znanosti ter podjetništva.
 

Namen kataloga

Namen Kataloga znanja je tudi povezovanje gospodarstva s centri znanja na univerzah in medregionalno povezovanje teh tvorcev. Ker je jedro razvoja raziskovalec bo v okviru kataloga prav njemu namenjen poseben del spletnega mesta, ki bo predstavljal »top researcherje« njihova znanja, podroÄŤja delovanja in moĹľnosti sodelovanja z gospodarstvom.
 

Cilji kataloga

Ustvariti najveÄŤji spletni katalog R&D institucij, podornih institucij za pospeševanje podjetništva, raziskav in razvoja, ter raziskovalno–razvojnih podjetij v Sloveniji in na Hrvaškem, ki bo s svojim interaktivnim pristopom pripomogel k uÄŤinkovitejšem sodelovanju ne samo v tej regiji ampak tudi širše.
 
 
Politika piškotkov